to the English site

Zen in the Polder

"Spirituality in the Dutch Polderlandscape"
Film by Bertus and Marco Mulder
Producer Bertus Mulder
 
Languages: Netherlands, German. Englisch,Spanisch
Circ. 38 min.
 
 
ZEN IN THE POLDER - Bertus Mulder
De leidraad in Zen in de Polder is mijn opvatting over de betekenis van het menselijk bestaan in reactie op de religieuze opvoeding waarvan ik mij in de volwassenwording heb bevrijd.

In deze ontwikkeling is God vervangen door het Heelal, het Universum of de Kosmos. Ik weet nu dat de Kosmos onze Oorsprong is en onze Bestemming en ons leven een lichte rimpeling daarin. Het hoogste wat ik in het leven kan bereiken is het optimaal ontplooien van mijn bewustzijn. Daarin kan ik optimaal mens worden en mijn leven voltooien. Wat er na het leven met het bewustzijn gebeurt weet niemand. Ik heb op weg naar wie ik nu ben, veel gehad aan jarenlange Zen meditatie. Daarin heb ik ontdekt wie ik in diepste wezen ben en geleerd in mezelf te keren om te ervaren of ik niet door invloeden van mijn omgeving van mezelf vervreemd.

In het mediteren, het inkeren in jezelf, oefen je diepere lagen van je bewustzijn te bereiken. Daarvoor moet je vrij zijn; leeg, in een situatie die niets anders van je verlangt. Dat kan binnenshuis in een ruimte waarin de invloeden van het dagelijks leven buitengesloten zijn, maar ook buiten in de Nederlandse polder, in het landschap dat we zelf hebben gemaakt, dat een spiegel is van ons zelf en van onze volksaard, dat we hebben vormgegeven uit praktische overwegingen, rechtoe-rechtaan en dat daardoor een heldere geometrische structuur heeft gekregen . Wij kunnen ons met dit landschap vereenzelvigen en ons hierin vrij voelen, vrij om in ons zelf te keren en het hoofd leeg te maken.
Het is het landschap waar Descartes vanuit Frankrijk naar toe is getrokken omdat hij hier helder kon denken, dat Spinoza in zijn Ethica ertoe bracht het begrip God te vervangen door Natuur, waarin Vermeer het licht vond dat zijn schilderij Het Melkmeisje zo betoverend maakt en waarin Mondriaan zijn bomenrijen abstraheerde tot geometrische elementen om universele harmonie te verbeelden, het landschap dat dichters heeft geïnspireerd, zoals Hendrik Marsman in Denkend aan Holland. Het landschap dat de ruimtelijke gebouwen van Rietveld zodanig doordringt dat je daarin de kosmische dimensie van het bestaan ervaart.

Het landschap dat zich met zijn weidsheid, zijn lange zichtlijnen en de overal zichtbare horizon opent naar het Heelal, naar de Kosmos.

Lopen of fietsen in dit landschap leidt mij in het ritme van mijn beweging tot bezinning, tot inkeren in mijzelf.